iPublishing

3D model Sloupu nejsvětější trojíce v Olomouci (vyrobeno pro Magistrát města Olomouce)

Zhotovení 3D modelu Sloup nejsvětější trojice v Olomouci zapsaného mezi památky Unesco pro Magistrát města Olomouce.