iPublishing

UNESCO v České republice

Multimediální publikace přibližuje čtenáři České dědictví UNESCO.

Multimediální publikace přibližuje čtenáři České dědictví UNESCO, což je svazek obcí a měst České republiky na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, nebo také zkráceně řečeno na Seznam UNESCO.

https://visitczechrepublic.online/cz/unesco-heritage/